Блогът на ТАНГРА

апр 12

Среща по проект „PLATO“ – Достъп до чужди пазари и бизнес мрежи

  • април 12, 2011

Среща по проект "PLATO" - Достъп до чужди пазари и бизнес мрежиПрез април 2011г., Българската Търговско-Промишлена Палата проведе четвърта среща по проекта “PLATO”. Срещата беше на тема „Достъп до чужди пазари и бизнес мрежи”. Домакин на срещата бе един от участниците в групата по проекта “PLATO” – фирма „ТАНГРА – АВ” ООД. Фирмата е асоцииран член на БТПП и специализирана в областта на вентилационната, климатичната и отоплителната техника.

Гостите на лекцията бяха членове по проекта ПЛАТО.

Лектори по време на срещата бяха г-н Ангел Милев (координатор на Enterprise Europe Network за България) и г-н Веселин Илиев (експерт по външнотърговски и митнически въпроси, пазарен достъп, международен маркетинг и мениджмънт).

Участниците в срещата бяха запознати с услугите предоставяни от Enterprise Europe Network (EEN) – най-голямата информационно-консултантска мрежа в света. Мрежата предоставя широка гама от услуги за подпомагане, съдействие и консултиране, включваща:

• услуги за интегриране на бизнеса в европейския пазар;
• технологичен трансфер и иновации;
• консултации и подпомагане участието на фирмите в програми и проекти на ЕС.

Среща по проект "PLATO" - Достъп до чужди пазари и бизнес мрежиБТПП е една от организациите домакин на EEN и предоставя тези услуги на своите членове.
По-нататък в срещата, бяха разгледани различни въпроси относно интернационализацията на фирмите, като:

• пазарен достъп и износ на стоки и услуги в ЕС и в трети страни;
• разширяване присъствието на фирмите на международните пазари и намиране на нови пазарни „ниши”;
• конкурентоспособност на различни български стоки на международните пазари;
• тарифни и нетарифни бариери и регулации в търговията и услугите;
• мерки за търговска защита и др.

Проведената среща е част от цикъл от 9 срещи по проект „PLATO”, имащ за цел да повиши конкурентоспособността на българските фирми, чрез организирането на срещи-обучения, създаване на партньорства, обмен на добри практики и изпълнението на общи проекти. БТПП има за цел да продължи изпълнението на дейностите по проекта и след неговото приключване, чрез разширяването на мрежата и привличането на нови участници.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75