Блогът на ТАНГРА

ное 25

„ТАНГРА” проведе два технически семинара и обучение на свои партньори от Румъния и Молдова

  • ноември 25, 2013
„ТАНГРА” проведе два технически семинара и обучение на свои партньори от Румъния и Молдова

В началото на месец ноември, в сградата на “ТАНГРА” се проведоха два семинара и обучение за  румънски и молдовски партньори и колеги на фирмата. В първия семинар, инж. Юлий Армянов представи тенденциите за повишаване на енергийната ефективност, както и функциите и предимствата от използването на високоефективните енергоспестяващи вентилационни системи. Новите TANGRA EVB HiE, бяха представени на гостите. Колегите от Румъния и Молдова имаха възможност да се запознаят от близо с производствения процес и да затвърдят убежденията си за високото качество на предлаганите от “ТАНГРА” високоефективни решения за вентилация, климатизация и отопление, както и на качествения контрол, извършван през целия производствен процес.

Технически семинар - 2

По време на техническия семинар се проведе и обучение, свързано с програмата за изчисляване на рекуперативни пластинчати топлообменници “въздух-въздух”. От месец юли, софтуерът за изчисляване на рекуперативни топлообменни апарати REC-AL, който е безплатно приложение, достъпно от фирмения сайт на “Тангра”, е изцяло обновен. В него вече са включени рекуператорите с повишена ефективност REC – AL. Румънските и Молдовски партньори бяха впечатлени от възможностите, които програмата предоставя.

Programa za Recuperatori REC-AL

Вторият семинар бе отделен за “Климатични и вентилационни камери” като акцентът бе поставен върху климатичните и вентилационни камери хигиенно изпълнение TANGRA AHU – HYG и климатичните камери с директно изпарение TANGRA AHU – DEX. Хигиенните вентилационни камери намират приложение във вентилационни и климатични инсталации за болници, операционни стаи, стаи с изолирани пациенти, реанимации, санаториуми, както и в специфични производства като хранително-вкусова промишленост, оптико-електронната промишленост и други.

Технически семинар - 3

През втората вечер от престоя на колегите от Молдова и Румъния, търговският екип на „ТАНГРА” показа националните ни традиции и обичаи.

tradicii i obichai 20131114_200238

В последния ден от гостуването на партньорите от Румъния и Молдова, бяха представени подовите конвектори TANGRA FFCU и пелетните котли TANGRA CL и TANGRA HP. От 2011 година, партньорите на ТАНГРА в Румъния, представляват котлите на пелети TANGRA и са обнадеждени, че този продукт ще стане много продаваем и в Молдова.

Технически семинар - 4

Проведеното от “ТАНГРА” мероприятие имаше за цел не само да запознае колегите от Румъния и Молдова с нововъведенията във фирменото производство, но и да затвърди дългогодишните си взаимоотношения с тях. “ТАНГРА” изнася своята продукция в  20 страни в Европа.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75