Блогът на ТАНГРА

авг 30

“TАНГРА” с пореден успешен проект – изграждане на ОВК инсталациите на винарска изба Стара Загора.

  • август 30, 2013
“TАНГРА” с пореден успешен проект – изграждане на ОВК инсталациите на винарска изба Стара Загора.

В края на 2012г. фирма „ТАНГРА” завърши изграждането на ОВК инсталациите на винарска изба, разположена e в покрайнините на с. Горно Ботево, община Стара Загора. Избата разполага със собствени масиви за отглеждане на лозя и технологична линия за производство на вино, като по този начин е налице един затворен цикъл на производство, обуславящ високото качество на продукцията.

Тангра проектира винарска изба

 

 

 

 

 

 

Технологичният процес при производството и отлежаването на виното е свързан със следене и поддържане на оптимални температури, както във ферментаторите, така и в технологичните помещения за отлежаване и бутилиране. За поддържане на температурата във ферментаторите е разработена четиритръбна система с възможност за индивидуално контролиране на всеки един от съдовете, а параметрите  на въздуха за технологичните помещения са постигнати с централни въздухоподаващи блокове TANGRA AHU REC с прецизно регулиране.

ТАНГРА въздуховоди

 

 

 

 

 

 

Тъй като процесът на ферментация е свързан с отделяне на вредности, в технологичните помещения са предвидени високоефективни енерговъзстановяващи блокове тип TANGRA EVB ALс оползотворяване на до 57% от отпадната топлина. Вентилационните инсталации поддържат параметри на въздуха, необходими за осигуряване на нормална работна среда за персонала.

Тангра енерговъзстановяващи камери  Тангра проект за винарска изба Стара Загора

 

 

 

 

 

Студо/топлоносителят се доставя от енергиен център с два водоохлаждащи агрегата –  един за технологична „ледена” вода и един за климатичните инсталации. Поради наличието на голямо количество подпочвени води в района, проектантският екип избра агрегати тип „вода – вода” , работещи  при коефициент на трансформация COP>4, независимо от външните условия.

В административната част на винарската изба „ТАНГРА” монтира и високоефективна VRF система Hitachi за отопление и охлаждане с цел поддържането на оптимална температура на работната среда.

При разработката и изграждането на ОВК инсталациите са взети предвид всички изисквания за конкретната технология, като целта е била да се получи обект с лесна за експлоатация система и максимално ниски енергийни разходи, което е и едно от основните предимства на предлаганите от фирма „ТАНГРА” съоръжения.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75