Блогът на ТАНГРА

юли 15

„ТАНГРА” завърши строителството на СОК „Камчия”

  • юли 15, 2013
„ТАНГРА” завърши строителството на СОК „Камчия”

На 01.06.2013г. „ТАНГРА” завърши поредния етап от строителството на комплекс „Черноморский”, който е част от един от най-мащабните инвестиционни проекти, реализирани в България от Руската федерация – СОК „Камчия”. Санаторно – оздравителният комплекс се намира в непосредствена близост до брега на Черно море и река Камчия, върху площ от 300 декара. Капацитетът на комплекса позволява в него да почиват и учат повече от 25 000 гости годишно, което го прави уникален за българското Черноморие.

СОК „Камчия” е собственост на Правителството на град Москва, а изграждането му стартира през 2002 година. Проектът е разделен на 9 подобекта като фирма „ТАНГРА” работи по 5 от тях – хотелски комплекс „Лонгоз”, детски оздравителен лагер „Радуга”, детски оздравителен лагер „Черноморский”, учебно – възпитателен център „Юрий Гагарин” и лечебно – диагностичен и балнеологичен център „Здравец”.

Карта СОК Камчия

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2009г. хотелски комплекс „Лонгоз” е реконструиран и разширен с пристройката „Лонгоз-2”. „ТАНГРА” изпълнява вентилационните системи на всички помещения на територията на комплекса, в това число канцеларии, зали за обучения, фитнес, ресторанти, кафе и столова, заседателни зали, басейн и перални помещения. Обектът „Лонгоз“ е носител на наградите „Сграда на годината“ в конкурса за най-добър реализиран инвестиционен проект зад граница за 2009 г. на Правителството на град Москва.

За комплекса е характерно обръщането на голямо внимание към енергийната ефективност, което включва цялостна автоматизация на всички системи, свързани с общ команден център. Общият капацитет на въздухообмен в инсталираните от „ТАНГРА” системи е 46 000м³/ч., при 760 kW отоплителна мощност и ефективност в размер на 55%. Комплексът е снабден още и с BMS (Building Management System), която позволява управлението на инсталациите на зонална база, улеснена експлоатация и поддръжка, качествен контрол, както и бърза реакция по време на аварии, благодарение на осигурения непрекъснат контрол в реално време и отдалечения достъп чрез интернет. Екипът на фирма „ТАНГРА” е изпълнител и на системите за BMS.

Лонгоз

Сграда Лонгоз

Фитнес зала Лонгоз

 

 

 

 

Детски оздравителен лагер „Радуга” бе открит през септември 2010г., а изграждането му отне само 12 месеца. Той представлява комплекс, включващ хотелска част с 4 корпуса, кино, изложбени зали и обществен център. Частите му са свързани помежду си с топла връзка, а разгънатата му застроена площ е  40 564м². В обществения център има боулинг, спортна зала, столова, банкетна зала, сладкарска работилница, кухни, кръжочни зали, библиотека, музикален салон и зала за танци, където децата могат да се забавляват и усвояват нови умения. Те се поддържат от вентилационни системи с капацитет от 67 200 м³/ч, ефективност от 55% и отоплителна мощност от 579 kW. Избраните инсталации за ДОЛ „Радуга” са повлияни от спецификата на обекта, местния климат и целогодишната му посещаемост от хора на различни възрасти. В киното и изложбените зали капацитетите на съоръженията на „ТАНГРА” обработват  69 000 м³/ч. въздух при 730 kW отоплителна мощност и 55% ефективност, а на системите в четирите корпуса на хотелския комплекс – 77 800 м³/ч. и 377 kW отоплителна мощност.

Сграда Радуга

Концертна зала Радуга     Кино зала Радуга

 

 

 

Като част от изпълнението на цялостния план за създаване на СОК „Камчия”, през март 2011г. бе изграден и лечебно-диагностичен и балнеологичен център „Здравец”. Той разполага с най-модерна апаратура, като за гостите на комплекса са осигурени кабинети за физиотерапия, рехабилитация, калолечение, електро- и водолечение, инхалации, лечебен масаж и инфекциозни блокове. Център „Здравец”, също като останалите обекти в СОК „Камчия” е енергийно обезпечен. Той притежава климатична система за охлаждане и отопление в преходните сезони, както и индивидуални котли и захранване от две котелни централи, които са общи за целия комплекс. Поради спецификата на обекта, въздушния капацитет на вентилационните системи е 9000 м³/ч при отоплителна мощност от 66 kW.

Физкултурен салон Здравец  Откриване комплекс ЗдравецКабинет Здравец

 

 

 

Учебно – възпитателен център „Юрий Гагарин” бе открит на 1.09.2012г. като освен от училище, той се състои и от цифров планетариум, авиокосмически център, радио и телевизионно студио и Музей на славянската култура. Проектът е наречен „Училище на бъдещето”, тъй като обединява в себе си извънкласни дейности, училище и детски лагер. Центърът е изграден от вентилационни системи с капацитет от 76 000м³/ч и отоплителна мощност от 450 kW.

Откриване училище Юрий Гагарин

Училище Юрий Гагарин - СОК Камчия  Вход училище Юрий Гагарин - СОК Камчия

 

 

 

Цялостното изграждане на СОК „Камчия” приключи през юни 2013г. с откриването на Детски оздравителен център „Черноморский”. „ТАНГРА” участва в строителството на центъра в периода 2012 – 2013г. като изгради инсталации с централизирана система за управление в обществения център с капацитет от 103 000м³/ч и отоплителна мощност от 570 kW и корпусите на комплекса, като капацитета на инсталираните съоръжения е 49 600м³/ч и отоплителна мощност от 318 kW.

Комплекс Черноморский

Откриване комплекс ЧерноморскийКомплекс Черноморский

Високото ниво на енергийна ефективност е постигнато благодарение на изградените от „ТАНГРА” вентилационни системи, с рекуперация от 55% за всички обекти в СОК „Камчия”. Това позволява и необходимото количество изразходвана енергия да е два пъти по-малко от това, което би било необходимо при системи без рекуперация. Към момента необходимата отоплителна мощност е в размер на 3850 kW, a общият дебит обработван въздух – 497 600м³/ч., като без постиганото от „ТАНГРА” ниво на енергийна ефективност, необходимата отоплителна мощност би имала стойност от 7700 kW.

Участието на фирма „ТАНГРА” в един от най-мащабните проекти по българското Черноморие е още едно доказателство за високото качество на произвежданите продукти. Високата енергийна ефективност в системите за вентилация, отопление и климатизация са от най-големите предимства на „ТАНГРА“ на българския и европейски пазар.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75