Блогът на ТАНГРА

мар 13

Технологиите в подкрепа на бизнеса … и ролята на хората

  • март 13, 2012

В съвместната ни рубрика с “HR Café” ви срещаме с инж. Юлий Армянов, собственик и изпълнителен директор – „Тангра” ООД. Самият той от 2001 год. е член на ASHRAE – Американската асоциация на инженерите по ОВК, а компанията, която управлява от 2011 год. е член на Европейската асоциация по отопление, вентилация и климатизация – REHVA. С него разговаря Димитър Иванов за трудните времена на кризата, за технологиите и разбира се, за хората, без които технологиите няма да могат да функционират.

Г-н Армянов, кое помогна на компанията ви, за да оцелее в тези трудни времена?
– Бих разграничил две основни причини – обективни и субективни. Обективните причини са дългогодишният ни опит, (вече повече от двадесет години сме на пазара), широката гама от продукти и услуги, които предлагаме, мрежата от клиенти и доверени партньори, която сме изградили и чиито нужди се стараем да задоволим с отличното качество на продуктите, които произвеждаме в двете добре екипирани технологично предприятия. Не на последно място, трябва да отбележа все пак и доброто финансово състояние на фирмата.

Субективните причини са тежките, но правилни решения, които трябваше да вземем – спряхме три започнати проекта в София, Варна и Бургас. Оптимизирахме състава на компанията – това е едно неприятно емоционално, но необходимо условие, за да запазим динамиката на фирма. Позициите ни пазара, завоювани в годините, фокусирането върху иновациите и развойната дейност са изключително предимство в днешно време. Основната посока на развитие, която следваме от създаването на „ТАНГРА” и която днес е особено актуална в кризата, това е: създаване и изграждане на производствени съоръжения и инсталации с висока енергийна ефективност и получаване на краен продукт с високо качество, ориентиран към нуждите на пазара. Изпълнението на тези условия осигуряват и сериозни възможности за износ. Нашите продукти се продават успешно в над 10 европейски държави.

Свидетели сме на бум на технологично развитие. Как технологиите помогнаха на хората през годините?
– Трудно се отговаря на такъв въпрос! Мога да изброя цял набор от неща, които са спомогнали. Например си спомням как започнахме с ръчни инструменти в малък цех, направо барака, с много желание и увереност. С годините се поучихме от грешките, изградихме политики, правила, методика на работа. Развихме и внедрихме водещи технологии, върхови постижения на инженерната мисъл. В момента разполагаме с модерно оборудване, висококвалифицирани професионалисти и ноу-хау защитено с патенти и нормативни документи. Непрекъснатото развитие по отношение на ефективност и иновативност, постигане на високо качество на добра цена, това според нас това са гаранциите за стабилно положение на пазара и доволни клиенти. В този ред на мисли технологиите и по-специално Интернет пространството, дават предимство и бързина в динамичното време, в което живеем. Достигаш бързо и лесно до клиентите и партньорите, до информация ценна за бизнеса, до ресурси жизненоважни за всяка компания. Не на последно място, станахме лесно разпознаваеми и достъпни, както се казва „на един клик разстояние”!

Дали пък информацията, която буквално ни залива отвсякъде не затруднява ли чисто човешките отношения?
– Факт е, че информацията, която всеки ден обработваме, е много и обширна. Аз смятам обаче, че личният контакт и отворената комуникация са задължителни условия за постигане на добра работна атмосфера и екипен дух. Но това е втората стъпка. Първата е всеки да селектира информацията, да определи приоритетите, да установи подходящи цели, да планира своята стратегия. Доброто познаване на бизнеса и материята, с която работиш помага за реализация на поставените задачи. Тогава в директен, човешки контакт с екипа, със служителите, с партньорите намираме решение на предизвикателствата стоящи пред нас.

Все пак зад технологиите стоят хората! Как мотивирате вашите служители?
– Основният стимул все пак е материалният, той дава чувство на сигурност, особено за оперативния персонал. Възможността за кариерно развитие „сработва“ отлично на ниво ръководители и хора с лидерски качества. Създаване на трудова атмосфера и климат максимално близки до нуждите и разбиранията на нашите служители (често е свързано с голямо натоварване в емоционален план), отворените и прозрачни взаимоотношения, добрата комуникация и наличието на обратна връзка са други много ключови параметри, необходими за „правилното” функциониране на компанията. Политиката на „отворени врати“, нещо, с което се гордеем и което е принцип в ръководенето на фирмата, често смятано за „пилеене“ на време и усилия, при нас е жизнено необходимо за изграждане на сплотено „семейство“. В нашата компания сме много различни – възрастово, емоционално, географски дори, имаме три различни локации, затова традиционните практики не работят. Личният пример, трудолюбието, да бъдеш естествен, смирен, „народен“, това също впечатлява и мотивира хората.„Бъди естествен!”, това ли е вашето мото?
– Познаването на същността на работата, нейното реално практикуване, участието във всеки цикъл от производството, подкрепата, оказвана на по-младите, непрекъснатото учене и самоусъвършенстване, това са задълженията на един собственик/лидер/родител. Можем да го наречем с много имена, но значението е едно – нека твоите хора да могат да припознаят в теб един от тях. Независимо от натрупания опит и положение в обществото, учи се, развивай се, споделяй и да, бъди естествен, бъди Човек!

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75