Блогът на ТАНГРА

апр 6

Вентилационното и климатично оборудване на хотел „РИЛА” в Боровец бе обновено от фирма „ТАНГРА”

  • април 6, 2016
Вентилационното и климатично оборудване на хотел „РИЛА” в Боровец бе обновено от фирма „ТАНГРА”

За началото на ски сезона 2015/2016 бе завършено обновлението на хотел „Рила“ в к.к. Боровец.
Реновирани са общите пространства: ресторанти, лоби и панорамeн барове, нощен клуб, игрални и конферентни зали, SPA център и закрит плувен басейн. Изцяло е обновена фасадата с ефективна топлоизолация и декоративни парапети на терасите.

Главен изпълнител на стоително монтажните работи бе „Кордеел-България“ ЕАД, а фирма „ТАНГРА” бе избрана да достави ОВК съоръженията.ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-001

Вентилационните и климатични инсталации на хотела са подновени съобразно новата визия на хотела, както и критерии за висока ефективност и ниска консумация на енергия.
„ТАНГРА – АВ” ООД имаше задачата да произведе, изгради и въведе в експлоатация основното оборудване за климатизация и вентилация на хотела в машинните помещения.
Доставените климатични камери са с капацитет от 1000 до 18000 m³/h, като обшият дебит на обработвания въздух е 200 000 m³/h. Предизвикателство представляваше демонтажа на старите и монтажа на новите климатични блокове. Съществуващите машинни помещения са с ограничени подходи и се налагаше доставеното оборудване да се разглобява изцяло и след внасяне да се сглобява в машинните помещения.

ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-003В рамките на машинните зали на ново изградените инсталации са взети мерки за обезшумяване към съседни помещения и към околна среда. Климатични камери TANGRA AHU успешно са присъединени към новоизградената BMS система, отговаряща за контрол, мониторинг и оптимизация на процесите на вентилационните и климатични съоръжения.

За нуждите на трите ресторанта, лоби бар, нощен бар и обслужващи помещения са доставени вентилационни камери тип TANGRA AHU ROT с капацитет от 5000 до 15000 m³/h. В тях са вградени ротационни регенеративени топлообменници с ефективност 72÷80%. Дозагряването на пресния въздух се извършва с топлообменник вода/въздух. Вградената рециркулация и инверторно управление на вентилаторите дават възможност за регулиране на количеството пресен въздух в зависимост от броя на хората. Климатичните камерите могат да работят в режим „free coling“, използвайки външният въздух като хладилен агент.

ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-002Изцяло са подновени вентилационити системи на кухните. Новите вентилационни камери са тип TANGRA AHU REC с капацитет от 5000 до 18500 m³/h. Камерите работят изцяло на пресен въздух без рециркулация. Използваните пластинчати топлообменици въздух/въздух TANGRA REC не позволяват пренасане на миризми между двата потока. За подгряване на пресния въздух се използват водни топлообменници. Топлообменните секции в климатичните камери са така конструиране, че да позволяват удобен демонтаж за почистване на рекуператорите.

Конферентения център и казино са климатизирани с централни въздухоподаващи блокове TANGRA AHU DEX с двустепенна рекуперация и капаците на обработен въздух: 6 000 m³/h и 10 000 m³/h. Първата част от спестяването на енергия се извършва от тъй нареченият “пасивен” елемент – ротационнен регенеративен топлообменник с ефективност до 78%. Тази част подготвя пресния въздух за “активния” елемент в рекуперацията – термопомпеният модул. Отоплителната мощност е за сметка на отработения въздух.
Ефективноста само на термопомпения модул при параметри на пресения въздух:
тeмпература -8°C, COP=4.24, режим отопление
температура +30°C, ЕЕR=3.35, режим охлаждане
Ефектовноста на камерата (двойната рекуперация без ел.мощност на вентилатори) при:
тeмпература -8°C, COP=9.8, режим отопление
температура +30°C, ЕЕR=4.86, режим охлаждане
Това най-популярно може да се преведе като: получени 9.8kW топлинна енергия срещу консумиран 1kW електрическа енергия.

ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-008Подновена е и вентилационната климатична камера за обезмъглителната инсталация на басейна.
Доставената камера е тип TANGRA AHU DEX М с двойна рекуперация и капацитет от 15 000 m³/h. Изсушаването през зимата се постига чрез пластинчат топлообменик въздух/въздух с ефективност до 66%, термопомен агрегат и върхов воден топлообменик. При външна температура -8°С и влажност 90%, пълната отоплителна мощност е 197 kW, а капацитета на изсушаване достига до 120 kg/h.
През лятото отделянето на влага се осъществява с термопомения агрегат. Пресния въздух се охлажда и подгрява последователно, като затоплянето се постига с допълнителен кондензатор към термопомпата. Така се постига икономия на енергия и не се налага да се използва отоплителната секция по вода. Капацитет на изсушаване е до 80 kg/h.

В окачения таван на басейна са монтирани два автономни изсушителя тип TANGRA ACU DEX, работещи на пълна рециркулация. Компакните климатични блокове са с вградени изпарител и компресорно кондензаторна група. Капацитет на изсушаване 5.8 kg/h при дебит на въздуха 2500 m³/h.

За нуждите на климатизацията на многофункционалната зала е изградена зонова VAV система от шест агрегата на рециркулация и пресен въздух. Системата дава възможност за подържане на различни температури и плавно регулиране на дебита на пресния въздух в зависимост броя на хората в различните зони. Обработения въздух се подава от тавана на залата с решетки ТАНГРА тип SRD. Чрез регулиране на посоката на изтичане на струята се постига висока далекобойност в режим загряване и равномерно разпределение в режим охлаждане. Засмукването е реализирано през окачения таван на помещенията. Инсталираните до прозорците безшумни подови конвектори допълват комфорта на залата.

За предварителната обработка на пресния въздух в двата режима се използва централна климатична камера тип TANGRA AHU DEX с двойна рекуперация. Високата ефективност се постига чрез последователна обработка на пресния въздух с ротационен рекуператор и вградения термопомен агрегат. Капацитета на пресния въздух е от 6000 до 18000 m³/h и мощност:
пълна отоплителна мощност 215 kW при тeмпература -8°C
пълна охладителна мощност 110 kW при температура +30°C
При външна температура -24°С необходимата отоплителна мощност се допълва с пластинчат топлообменник вода/въздух.

Безшумната работа на инсталациите е съществен показател за комфорта в подобни обекти. Посредством специализирания софтуер на фирма ТАНГРА, бяха оразмерени, изработени и монтирани шумозаглушителните секции към климатичните камери. По този начин се осигурява шум под нормативните нива, както към самия хотел, така и към околната среда.
ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-009ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-006ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-004Успешно завършеният проект е поредният в дългогодишната работа на ТАНГРА при изпълнение на климатично и вентилационно оборудване. Това показва високото качество на предлаганите фирмени продукти и възможността да удовлетворят всяко изискване от страна на клиента.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75