Блогът на ТАНГРА

юни 9

Високоефективно отопление и вентилация на консервно предприятие „Палиррия” Нова Загора

  • юни 9, 2015
Високоефективно отопление и вентилация на  консервно предприятие „Палиррия”  Нова Загора

Новото консервно предприятие на „Палиррия” е един от проектите, в който беше постигнато добро сътрудничество, между клиент, който знае какво иска и проектант и изпълнител, които могат да го постигнат.

Завода е нова инвестиция на „Палиррия България” и вследствие на натрупания опит бяха в състояние да изготвят прецизно задание. Едно от изискванията им бе рекуперация (възстановяване) на енергия от изхвърления въздух.

Технологичният процес е свързан с интензивно отделение на топлина и влага от определени работни пунктове. Локалното засмукване спомага за минимизиране на въздухообмена, но все пак вентилираният въздух от общообменната вентилация е повече от 24 000 м³/h.

По проект на инж. Иван Нихтянов, управител на „ИНФА- ТЕРМ” ООД гр. Казанлък, екипът на фирма „ТАНГРА” конструира, произведе и монтира специални енерговъзстановяващи вентилационни системи.

Естеството на технологията налагаше решаване на няколко проблема:

  • хранително-вкусовата индустрия изисква хигиенно изпълнение на климатичните камери.
  • интензивното изпарение предполага обилна кондензация в рекуператорите на зимен режим
  • кондензираната влага е агресивна към стандартно използваните материали

Отчитайки горните особености конструкторите на фирма „ТАНГРА” създадоха климатични камери с висока ефективност и позволяващи демонтаж и почистване на всички елементи TANGRA AHU. Вътрешните повърхности са изработени от неръщдаема стомана (INOX) или полимерно покрити, което дава възможност за прецизно почистване. Двусепенно филтриране на пресния въдух осигурява необходимата чистота в работната зона. Рекуператорите са изработени от екструдирани полипропиленови ламели, устойчиви на разрушаване от изхвърления въздух. За да се осигури почистване с краткотрайно прекъсване на вентилацията е доставен резервен комплект пластинчати топлообменници.
Ventilator TAM TAT inox

Смукателните центробежни вентилатори на климатичните камери са TANGRA TAT, които са корозоустойчиви, тъй като са изработени от INOX 304 и INOX 316.

 

 

Така изградената система има съществени енергийни предимства:

  • През зимния период, рекуператорите възстановяват над 60% от енергията на изхвърления въздух.
  • Посредством автоматични жалузи се осъществява естествено охлаждане през преходните периоди и не горещи дни (free cooling).
  • Осигурена е възможност за климатизиране на подавания въздух през лятото.
  • Инверторното управление на вентилаторите следва изискванията на технологията и минимизира енергийните разходи.

Двусменният режим на работа на предприятието налага функция на инсталацията шестнадесет часа дневно. Това много благоприятно влияе, като намалява срока на откупуване на капиталното вложение на база спестена енергия (около 150 MW часа годишно).

Множество изследвания доказват, че добрият микроклимат е основа за повишена производителност и намален риск от заболяване. Спестената енергия е предпоставка за по-малко замърсяване на околната среда. „Палирия България” гр. Нова Загора е добър пример за икономически разумен и обществено отговорен подход.
Palirria1342703722-ИНФА-ТЕРМ

Tangra

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75