Каталози

Вентилационни и климатични камери

Вентилационни и климатични камери

Централните въздухообработващи системи представляват комплексни решения, покриващи всички изисквания на микроклимата. Гамата е разделена в 14 стандартни модела с дебит от 3000 до 70 000 м3/ч. Съоръженията са изпитани и сертифицирани от TUV и Eurovent

Изтегли файл
Термодинамични енерговъзстановяващи блокове

Термодинамични енерговъзстановяващи блокове

Устройства за вентилация с 2-степенна рекуперация на енергия, чрез пластинчат рекуператор или ротационен регенератор и термопомпен модул, който спомага за допълнително затопляне/охлаждане на пресния въздух. Опция за обезмъгляване при басейни.

Изтегли файл
Енерговъзстановяващи вентилационни блокове

Енерговъзстановяващи вентилационни блокове

Високоефективни енерговъзстановяващи вентилационни блокове TANGRA EVB HiE, TANGRA EVB ROT и TANGRA EVB TOP с рекуператори/регенератори, сертифицирани от Eurovent; Дебит от 150м3/ч до 6400м3/ч.

Изтегли файл
Енерговъзстановяващи блокове

Енерговъзстановяващи блокове

Енерговъзстановяващи вентилационни блокове TANGRA EVB AL & TANGRA EVB AL+ с алуминиеви рекуператори с ефективност до 65% и дебит от 150м3/ч до 6400м3/ч.

Изтегли файл
Децентрализирана вентилация

Децентрализирана вентилация

Здравословна вътрешна среда в училища, детски градини и офиси. TANGRA EVB School подават пресен, филтриран и с желаната температура в едно помещение, без да са необходими допълнителни вентилационни елементи

Изтегли файл
Подови конвектори TANGRA FFCU

Подови конвектори TANGRA FFCU

FFCU-Silent – нискошумова версия, подходяща за жилищни сгради; FFCU-Power – версия с повишена мощност - обществени сгради; FFCU-H – подови конвектори само за отопление, без кондензна тава.

Топловъздушни апарати TANGRA BA

Топловъздушни апарати TANGRA BA

Въздухоотоплителни апарати за за локално топловъздушно отопление или охлаждане на средни или големи помещения. Устройствата са компактни, устойчиви и изключително лесни за монтаж и експлоатация.

VRF климатични системи Bosch

VRF климатични системи Bosch

Bosch VRF за първи път в България, германският производител на термотехнически решения представя своите решения за VRF климатични системи. Външните тела са сертифицирани от Eurovent. Безплатен онлайн селекционен софтуер.

Изтегли файл
VRF климатични системи HITACHI Set Free Sigma

VRF климатични системи HITACHI Set Free Sigma

Hitachi VRF е идеалното решение за малки и големи обществени сгради и промишлени приложения. Възможност за до 64 вътрешни тела към едно външно тяло. Интелигентен режим на обезскрежаване. Най-висока ефективност и безпроблемен комфорт.

Изтегли файл
Локална екстракция при заваряване и металообработка

Локална екстракция при заваряване и металообработка

Изтегли файл
Локална екстракция при дървообработка и мебелно производство

Локална екстракция при дървообработка и мебелно производство

Изтегли файл
Локална екстракция на изгорели газове от аварийни автомобили

Локална екстракция на изгорели газове от аварийни автомобили

Изтегли файл
Взривоопасни прахове и газове. Системи за локална екстракция и филтрация

Взривоопасни прахове и газове. Системи за локална екстракция и филтрация

Изтегли файл
Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75