Филми

ТАНГРА - 30 години опит и качество
ТАНГРА – 30 години - портфолио
Енергийна ефективност и енергиен одит
ТАНГРА – ОВК инсталации в завод на OSRAM
ТАНГРА – ОВК инсталации в Тойота София Запад
ТАНГРА – ОВК инсталации в х-л Рила, Боровец
ТАНГРА – ОВК инсталации в Capital Fort
ТАНГРА ОВК Академия – Семинар за ЕС вентилатори с Ziehl Abegg
ТАНГРА – Въздухопречиствател TANGRA AirSterilizer 07
ТАНГРА – Рекуперативна вентилация
Подови конвектори TANGRA FFCU
Термодинамични климатични камери TANGRA AHU DX
Въздушни завеси за въртящи врати TANGRA
Вентилационни решетки и дифузори TANGRA
Хигиенни климатични камери TANGRA AHU HYG
Високоефективна рекуперативна вентилация TANGRA EVB HiE
Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75