Сертификати и награди

Удостоверение за членство в Камарата на Строителите в България
Удостоверение за членство в Камарата на Строителите в България
Удостоверение от Камарата на Строителите в България (Първа група, от втора до пета категория)
Удостоверение от Камарата на Строителите в България (Първа група, от втора до пета категория)
Удостоверение от Камарата на Строителите в България (Пета група)
Удостоверение от Камарата на Строителите в България (Пета група)
Сертификат ISO 9001 – TUV Rheinland
Сертификат ISO 9001 – TUV Rheinland
Сертификат за правоспособност – Българска Браншова Камара Машиностроене
Сертификат за правоспособност – Българска Браншова Камара Машиностроене
Сертификат от Германо-Българската Индустриално-търговска камара
Сертификат от Германо-Българската Индустриално-търговска камара
Сертификат за членство КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България)
Сертификат за членство КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България)
Сертификат за серия климатични и вентилационни камери TUV Rheinland
Сертификат за серия климатични и вентилационни камери TUV Rheinland
Сертификат за хигиенни климатични и вентилационни камери TUV Rheinland
Сертификат за хигиенни климатични и вентилационни камери TUV Rheinland
Сертификат за въздухоотоплителни апарати TUV Rheinland
Сертификат за въздухоотоплителни апарати TUV Rheinland
Сертификат за Запазена търговска марка на територията на Европейският съюз
Сертификат за Запазена търговска марка на територията на Европейският съюз
Сертификат ISO 14001
Сертификат ISO 14001
Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75