TANGRA's Blog

Apr 6

HVAC equipment of „RILA” hotel in Borovets ski resort was retrofitted by TANGRA

  • April 6, 2016
HVAC equipment of „RILA” hotel in Borovets ski resort was retrofitted by TANGRA

The full HVAC systems retrofitting was completed before the end of 2015 and hotel “Rila” in Borovets is ready for ski season.
Реновирани са общите пространства: ресторанти, лоби и панорамeн барове, нощен клуб, игрални и конферентни зали, SPA център и закрит плувен басейн. Изцяло е обновена фасадата с ефективна топлоизолация и декоративни парапети на терасите.

Главен изпълнител на стоително монтажните работи бе “Кордеел-България” ЕАД, а фирма „ТАНГРА” бе избрана да достави ОВК съоръженията.ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-001

Вентилационните и климатични инсталации на хотела са подновени съобразно новата визия на хотела, както и критерии за висока ефективност и ниска консумация на енергия.
“ТАНГРА – АВ” ООД имаше задачата да произведе, изгради и въведе в експлоатация основното оборудване за климатизация и вентилация на хотела в машинните помещения.
Доставените климатични камери са с капацитет от 1000 до 18000 m³/h, като обшият дебит на обработвания въздух е 200 000 m³/h. Предизвикателство представляваше демонтажа на старите и монтажа на новите климатични блокове. Съществуващите машинни помещения са с ограничени подходи и се налагаше доставеното оборудване да се разглобява изцяло и след внасяне да се сглобява в машинните помещения.

ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-003В рамките на машинните зали на ново изградените инсталации са взети мерки за обезшумяване към съседни помещения и към околна среда. Климатични камери TANGRA AHU успешно са присъединени към новоизградената BMS система, отговаряща за контрол, мониторинг и оптимизация на процесите на вентилационните и климатични съоръжения.

За нуждите на трите ресторанта, лоби бар, нощен бар и обслужващи помещения са доставени вентилационни камери тип TANGRA AHU ROT с капацитет от 5000 до 15000 m³/h. В тях са вградени ротационни регенеративени топлообменници с ефективност 72÷80%. Дозагряването на пресния въздух се извършва с топлообменник вода/въздух. Вградената рециркулация и инверторно управление на вентилаторите дават възможност за регулиране на количеството пресен въздух в зависимост от броя на хората. Климатичните камерите могат да работят в режим “free coling”, използвайки външният въздух като хладилен агент.

ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-002Изцяло са подновени вентилационити системи на кухните. Новите вентилационни камери са тип TANGRA AHU REC с капацитет от 5000 до 18500 m³/h. Камерите работят изцяло на пресен въздух без рециркулация. Използваните пластинчати топлообменици въздух/въздух TANGRA REC не позволяват пренасане на миризми между двата потока. За подгряване на пресния въздух се използват водни топлообменници. Топлообменните секции в климатичните камери са така конструиране, че да позволяват удобен демонтаж за почистване на рекуператорите.

Конферентения център и казино са климатизирани с централни въздухоподаващи блокове TANGRA AHU DEX с двустепенна рекуперация и капаците на обработен въздух: 6 000 m³/h и 10 000 m³/h. Първата част от спестяването на енергия се извършва от тъй нареченият “пасивен” елемент – ротационнен регенеративен топлообменник с ефективност до 78%. Тази част подготвя пресния въздух за “активния” елемент в рекуперацията – термопомпеният модул. Отоплителната мощност е за сметка на отработения въздух.
Ефективноста само на термопомпения модул при параметри на пресения въздух:
тeмпература -8°C, COP=4.24, режим отопление
температура +30°C, ЕЕR=3.35, режим охлаждане
Ефектовноста на камерата (двойната рекуперация без ел.мощност на вентилатори) при:
тeмпература -8°C, COP=9.8, режим отопление
температура +30°C, ЕЕR=4.86, режим охлаждане
Това най-популярно може да се преведе като: получени 9.8kW топлинна енергия срещу консумиран 1kW електрическа енергия.

ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-008Подновена е и вентилационната климатична камера за обезмъглителната инсталация на басейна.
Доставената камера е тип TANGRA AHU DEX М с двойна рекуперация и капацитет от 15 000 m³/h. Изсушаването през зимата се постига чрез пластинчат топлообменик въздух/въздух с ефективност до 66%, термопомен агрегат и върхов воден топлообменик. При външна температура -8°С и влажност 90%, пълната отоплителна мощност е 197 kW, а капацитета на изсушаване достига до 120 kg/h.
През лятото отделянето на влага се осъществява с термопомения агрегат. Пресния въздух се охлажда и подгрява последователно, като затоплянето се постига с допълнителен кондензатор към термопомпата. Така се постига икономия на енергия и не се налага да се използва отоплителната секция по вода. Капацитет на изсушаване е до 80 kg/h.

В окачения таван на басейна са монтирани два автономни изсушителя тип TANGRA ACU DEX, работещи на пълна рециркулация. Компакните климатични блокове са с вградени изпарител и компресорно кондензаторна група. Капацитет на изсушаване 5.8 kg/h при дебит на въздуха 2500 m³/h.

За нуждите на климатизацията на многофункционалната зала е изградена зонова VAV система от шест агрегата на рециркулация и пресен въздух. Системата дава възможност за подържане на различни температури и плавно регулиране на дебита на пресния въздух в зависимост броя на хората в различните зони. Обработения въздух се подава от тавана на залата с решетки ТАНГРА тип SRD. Чрез регулиране на посоката на изтичане на струята се постига висока далекобойност в режим загряване и равномерно разпределение в режим охлаждане. Засмукването е реализирано през окачения таван на помещенията. Инсталираните до прозорците безшумни подови конвектори допълват комфорта на залата.

За предварителната обработка на пресния въздух в двата режима се използва централна климатична камера тип TANGRA AHU DEX с двойна рекуперация. Високата ефективност се постига чрез последователна обработка на пресния въздух с ротационен рекуператор и вградения термопомен агрегат. Капацитета на пресния въздух е от 6000 до 18000 m³/h и мощност:
пълна отоплителна мощност 215 kW при тeмпература -8°C
пълна охладителна мощност 110 kW при температура +30°C
При външна температура -24°С необходимата отоплителна мощност се допълва с пластинчат топлообменник вода/въздух.

Безшумната работа на инсталациите е съществен показател за комфорта в подобни обекти. Посредством специализирания софтуер на фирма ТАНГРА, бяха оразмерени, изработени и монтирани шумозаглушителните секции към климатичните камери. По този начин се осигурява шум под нормативните нива, както към самия хотел, така и към околната среда.
ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-009ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-006ventilacia-klimatizacia-hotel-rila-borovetz-004Успешно завършеният проект е поредният в дългогодишната работа на ТАНГРА при изпълнение на климатично и вентилационно оборудване. Това показва високото качество на предлаганите фирмени продукти и възможността да удовлетворят всяко изискване от страна на клиента.

National Service Telephone:
0887 73 73 75