>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Нови продукти
Проекти

Актуално

Електростатични утаителни филтърни системи TANGRA TESPi & TESPi UVC

2021-05-17

Маслените пари, миризми и дим от професионалните кухни са все по-голямо притеснение за собствениците и инвеститорите на съществуващи и новоизгражданите ресторанти и заведения за хранене. От съществено значение е да се прилагат подходящи решения за контрол и минимизиране на тези вредности от инталациите, за да се гарантира безопастност и съответствие с европейските норми и правила... повече »

Газови лъчисти отоплителни системи Impresind Tub-One

2021-04-18

НАЙ-СЪВРЕМЕННАТА И ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ГОЛЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ТЪРГОВИЯТА, ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И ЗЕМЕДЕЛИЕТО...повече »

Нова брошура на въздушните дестратифициращи вентилатори Eliturbo

2021-04-11

Eliturbo е единственият дестратифициращ вентилатор, способен значително да намали енергийните разходи чрез равномерно разпределение на въздуха и влажността в помещения с голям обем, като промишлени сгради и производства, спортни зали, земеделски, селскостопански и зоологически сгради....повече »

1 2 3

Решения