Инженеринг

ТАНГРА – АВ ООД е семейна компания, специализирана в областта на вентилационната, климатична и отоплителна техника. През 1989 година, инж. Юлий Армянов възстановява компанията, като наследник на частната фирма на неговия баща – „ТАНГРА – Лазар Армянов”. През първите две години, след възстановяването, дружеството се занимава с проектиране и енергийни одити на системи за вентилация, климатизация и отопление. Постепенно започва производство на част от елементната база и инсталиране на проектираните системи. С годините, екипът на фирмата трупа опит, развива системите и производството си, внедрява нови и високоефективни продукти. Днес, системите произведени и инсталирани от фирма ТАНГРА обработват няколко милиона кубични метра въздух и възстановяват енергия между 50% и 95%.

Във всички дейности на фирмата има изградена система за управление на качеството ISO 9001:2015, система за управление на околната среда ISO 14001, а голяма част от продуктите са изпитани и сертифицирани от външни сертифициращи органи, като Dedal, TUV Rheinland и Eurovent.

Какво включват инженеринговите услуги на фирма ТАНГРА:

 • Предпроектно проучване
 • Проектиране
 • Производство
 • Монтаж и цялостно изпълнение на обекти
 • Енергийно обследване
 • Сервиз и поддръжка
 • ОВК Академия
 • Семинари и симпозиуми

В дейността си, фирма ТАНГРА прилага най-новите технологии и системи, усигуряващи устойчивост на сградата и опазващи околната среда. Финансово-икономическият анализ на различни приложими системи е конкурентно предимство, което екипът на фирмата предоставя на своите клиенти.

Фирма ТАНГРА гарантира на своите клиенти:

 • Най-добро качество на вложените елементи и изпълнение на вентилационните, климатични и отоплителни инсталации.
 • Стриктно спазване на графика за изпълнение и заложените в договор финансови параметри.
 • Постоянен надзор, контрол и отчетност до пълната реализация на проекта.

„Ние вярваме, че доволният клиент е нашата най-добра реклама!”
инж. Юлий Армянов

Фирма ТАНГРА е член на:

 • Камара на Строителите в България (КСБ)
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
 • Българска Браншова Камара Машиностроене (ББКМ)
 • Германо-Българска Индустриално-търговска камара (ГБИТК)
 • Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ)

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75