Монтаж

Компанията има специализиран отдел за монтаж на вентилационни, климатични и отоплителни системи, както и за управление и автоматика.
Екипът на ТАНГРА се грижи за организиране на доставките и елементите, изпълнение на строително-монтажните дейности, съгласно създадения график за изпълнение на обекта, осигурява тестове и проби на инсталациите, подпомага интегрирането на ОВК системите към сградната автоматизация (BMS), извършва пуск и настройка след приключване на всички строителни дейности и предава проектни екзекутиви.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75