Новините на Тангра

сеп 2
  • септември 2, 2013

Нов каталог за

Подови конвектори TANGRA FFCU

Подовите конвектори са модерни топлотехнически съоръжения, предназначени за вграждане в пода за отопление и климатизиране на бизнес сгради, магазини и изложбени зали, апартаменти, къщи или други затворени помещения. Особено подходящи са за стаи с големи прозорци (витрини), където освен функционално, те имат и декоративно значение.

Подовите конвектори могат да служат като основен или допълнителен елемент за климатизацията, в комбинация с друг вид отопление или охлаждане.

Работна температура на топло и студоносителя (вода) от -5°С до +55°С.

Подовите конвектори FFCU се предлагат в няколко модела:

FFCU-Silentнискошумова версия, подходяща за индивидуални жилища

FFCU-Powerверсия с повишена мощност – за обществени сгради

FFCU-Hмодел, предназначен само за отопление, без кондензна тава

подови вентилаторни конвектори

Нива на шум Lw (dB(A))

Ниво на звуково налягане в свободното пространство на разстояние 1,5м от конвектора.

 вентилаторни котвектори за вграждане в под

 Управлението на подовите конвектори може да се осъществи по няколко начина:

– Чрез стаен термостат с възможност за управление на до 6 броя вентилатори едновременно (три конвектора).

– Електронен стаен термостат Siemens с LCD дисплей, който позволява лесно настройване на индивидуални параметри. Устройството може да бъде свързано и да управлява допълнително оборудване (вентили, нагреватели, вентилатори).

– Възможност за включване към централизирана система за управление на сградата. 

За да свалите новият каталог на подовите вентилаторни конвектори TANGRA FFCU, моля да натиснете „тук“ <I>

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75