Новините на Тангра

фев 23

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

  • февруари 23, 2021

ТАНГРА-АВ ООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.077-0279-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране. Проектът е с обща продължителност 3 месеца.

Проектът е насочен към подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Основната цел е осигуряването на оперативен капитал за ТАНГРА-АВ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75