Новините на Тангра

дек 5

ТАНГРА взе участие във форума „Знаеш ли какво дишаш?

  • декември 5, 2023

На 30 ноември 2023 г. в сградата на Столична община се проведе среща, на която бяха представени резултатите от кампанията „Знаеш ли какво дишаш“ посветена на микроклимата в училища и детски градини. Социално-информационната кампания обхваща до момента 29 учебни заведения в шест града на България. Събитието бе с подкрепата на кмета на гр. София – г-н Васил Терзиев, а специален гост бе г-жа Мариета Георгиева (заместник-министър на образованието и науката). На срещата присъстваха представители на общински, държавни и образователни институции, както и партньори на кампанията.

Г-жа Георгиева подчерта, че мониторинга и мерките за качество на въздуха в учебните заведения е критично важен фактор и трябва да се вземат мерки, за да се гарантира по-добра среда на децата. “Важно е да има кампании като “Знаеш ли какво дишаш?”, които  повдигат важни въпроси за предпазване на здравето на децата в училищата и детските градини.”, сподели тя.

Усилията за следене на качеството на въздуха в затворените помещения трябва да се насочат и към детските градини, подчерта Петя Йосифова член на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България.

Инициатор на кампанията е г-н Христо Атанасов, който представи множество международни изследвания показващи опасностите, както за здравето, така и за когнитивното развитие на децата в следствие на замърсения въздух. Училищтните стаи и помещенията в детските градини, които нямат проветрение имат решаваща роля в разпространението на вируси, астма, хроничен бронхит и алергии.

Социално-информационната кампания Знаеш ли какво дишаш? стартира в гр. Русе в края на 2022 г., като първоначално обхвана три училища и една детска градина. За 1 година бяха инсталирани датчици в 29 учебни заведения в шест града, а вече има и дарение на вентилационна система с рекуперация на енергия TANGRA EVB School в 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“. Инициативата печели все по-голям институционен и обществен интерес, както и подкрепата на местни бизнес и граждански организации.

Предизвикателство остава обществената осведоменост, тъй като все още има родители, учители и директори, които не осъзнават важността на проблема или не са виждали напрактика как работят датчиците и устройствата за вентилиране на учебни стаи. Данните от инсталираните сензори за 12 месеца показват, че приблизително 40% от класните стаи са в червена зона и над половината са в жълтата. За съжаление тези статистики показват ежедневни резултати на изключително лош микроклимат, в който живеят нашите деца.

Над 90% от децата по света до 15 години дишат замърсен въздух в затворените помещения, а 600 000 от тях са получили инфекции на дихателните пътища през 2016 г. – съобщи Иван Армянов, член на УС на на Българската Асоциация “Отопление, Вентилация и Климатизация”, които подкрепят инициативата.

Възможности за подкрепа на учебните заведения има, както от бизнеса, така и от допълнителни програми за финансиране.

Благодарение на финансиране от ПУДООС по Националната кампания „Чиста околна среда – 2023“ СУ „Вичо Грънчаров” в Горна Оряховица е едно първите училища в страната, което фокусира усилията си за по-чист въздух в класните стаи. Проактивните усилия на ръководство и екипа на училището направиха възможно монтирането на 20 броя сензори за измерване качеството на въздуха в помещенията. Според Нели Атанасова, директор на училището, грижата за здравето на учениците и създаването на благоприятна среда е основен приоритет. “Поставянето на сензори е част от нашата зелена визия за благосъстоянието на екипа и учениците. Интересът и ентусиазма на учениците, след инсталирането на сензорите беше впечатляващ. Самите те следят индикаторите и се грижат за навременното проветряване на помещения.“ – разказа тя.

Кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ е насочена към повишаване на информираността за значението на качеството на въздуха в детски градини и училища.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75