Блогът на ТАНГРА

авг 21

Какво са джет вентилаторите?

  • август 21, 2023

Джет вентилаторите, също известни като импулсни или гаражни вентилатори, предлагат ефективно и безопасно решение за вентилация на подземни паркинги 🅿. Те имат значителни предимства пред традиционните вентилационни системи.

Джет вентилаторите предоставят, заедно с основните димоотвеждащи вентилатори, ефективна вентилация, като индуцират въздух от точките на подаване към точките на изхвърляне. Като предвиждват и изхвърлят замърсеният въздух в паркинга, те помагат за подобряване на качеството на въздуха и създаване на по-комфортна среда.

Гъвкавостта на джет вентилаторите е още едно силно предимство. Тъй като те не изискват сложни въздуховодни мрежи, позволяват лесна инсталация както в съществуващи паркинги, така и в нови сгради. Тази характеристика ги прави идеални за подземни паркинги с ограничено пространство.

Освен това, системите с джет (jet) вентилатори са с нисък енергийен разход🔋. Липсата на въздуховоди води до по-ниски съпротивления, които трябва да се преодолеят, и следователно по-малко енергия се консумира, в сравнение с конвенционалните системи. Това се отразява в по-ниски оперативни разходи и по-малък околен екологичен отпечатък.

Още едно предимство на системите с джет вентилатори е подобреното управление на качеството на въздуха. 🌬️ Те бързо могат да премахнат изпарения, изгорели газове и неприятни миризми, което помага за създаването на по-здравословна и по-безопасна среда за потребителите на паркинга. Това може да се извършва селективно, чрез датчици за качество на въздуха, като се активират само необходимите устройства, за да се възстанови комфортната обстановка на дадено място.

🔥 В случай на пожар, джет вентилаторите индуцират дим към точките за извличане, намалявайки плътността и температурата му в процеса.

Важно е системите за димоотвеждане трябва да бъдат съпроводени от други мерки за безопасност, като датчици за откриване на замърсявания и/или дим, аварийно осветление и ясни процедури за евакуация, сред другите, които да бъдат изпълнявани координирано.

При неообходимост от консултация по проектиране и изпълнение на димоотвеждаща или общообменна вентилационна система, можете да се свържете с екипа на „ТАНГРА – АВ“ ООД за консултация!

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75