Блогът на ТАНГРА

юли 10

Монтаж на вентилатор за баня Silent 100 CZ

  • юли 10, 2012

Полезно видео за монтаж на вентилатор за баня Silent 100 CZ.

Вентилаторът в подходящ както за стенен, така и за таванен монтаж, като се прихваща към повърхността с 4 болта.  Пригоден е да изхвърля въздух директно навън или в предварително изградена вентилационна система.

Не забравяйте, преди да започнете монтажа на вентилатора, да изключите електрическото захранване.

Вентилаторът може да бъде свързан към ключа на лампата или към самостоятелен ключ, в зависимост от вашите изисквания.Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75