Новините на Тангра

май 17

Електростатични утаителни филтърни системи TANGRA TESPi & TESPi UVC

  • май 17, 2021

Маслените пари, миризми и дим от професионалните кухни са все по-голямо притеснение за собствениците и инвеститорите на съществуващи и новоизгражданите ресторанти и заведения за хранене. От съществено значение е да се прилагат подходящи решения за контрол и минимизиране на тези вредности от инсталациите, за да се гарантира безопастност и съответствие с европейските норми и правила. Решенията за намаляване на маслените пари не само спомагат за опазване на околната среда от неприятни емисии, но също така те не позволяват натрупване на мазнини във въздуховодната мрежа, което може да доведе до риск от пожар.

 Кухненските вентилационни системи TANGRA се състоят от различни модулни решения за контрол на мазнините, дима и миризмите от аспирационните системи. Въздуха преминава през успоредните пластини на филтърнтата клетка и там се утаяват маслените пари и вредности.

 

Нашите решения за кухненско вентилационно оборудване могат да Ви помогнат:

 

  • Да предотвратите пожари.
  • Да спестите пари.
  • Да намалите разходите за почистване на въздуховоди.
  • Да решите проблемите с маслените пари и вредните миризми.
  • Да постигнете съответствие с регулациите и нормите за аспирация

 

 

Дебит на обработван въздух: 2500м3/ч. до 22 500м3/ч.

 

Електростатично очистване TESPi или Електростатично очистване и UV-C облъчване TESPi UVC

КАТАЛОГ: TANGRA TESPi & TESPi UVC

Приложения:

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75