Новините на Тангра

юни 22
  • юни 22, 2016

Фирма „ТАНГРА“ обявява две свободни позиции: 

Позиция 1: „Инженер проектант

Описание и изисквания:
– Образование: Магистър инженер
(Вентилация, климатизация и отопление).
– Стаж по специалността: Минимум 5 години.
– Компютърна грамотност: Autocad
– Чужд език: Английски

– Свидетелство за управление на МПС
– Добро заплащане. Възможност за бонуси.

Новите ни колеги ще се занимават с:

– Проектиране на ОВК инсталации
– Управление на проекти
– Заснемане на обекти
– Срещи с потенциални клиенти
– Консултиране и изготвяне оферти.

Моля да изпратите Вашето CV на e-mail: sales@tangra.bg

Позиция 2: „Маркетинг асистент

Описание и изисквания:
– Образование: Магистър
(Техническо образование е предимство).
– Компютърна грамотност.
– Чужд език: Английски (задължителен).

– Умение за водене на търговска кореспонденция.
– Добра организираност.
– Добро заплащане. Възможност за бонуси.

Новите ни колеги ще се занимават с:

– Осъществяване на контакти и водене на кореспонденция с чужди партньори.
– Изготвяне и координиране на офрети.
– Организиране и следене на заявки и поръчки.
– Периодично изгтовяне на доклади и анализи.
– Промотиране на продукти и услуги на фирмата.
– Обновяване на уеб сайтовете на фирмата и изготвяне на мейлинги до клиенти.
– Подготвяне на материали за предпечат на рекламни брошури.

Моля да изпратите Вашето CV на e-mail: sales@tangra.bg

Магазин ТАНГРА 

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75