Блогът на ТАНГРА

ное 19

ТАНГРА представя нова серия честотни инвертори TANGRA FI

  • ноември 19, 2015
ТАНГРА представя нова серия честотни инвертори TANGRA FI

Честотните инвертори намират приложение все по-често в системите за вентилация, климатизация и отопление. Според международни изследвания, между 65% и 70% от електроенергия за сградата се изразходва от асинхронни задвижвания на вентилатори и помпи с постоянни обороти.

Проектирането на системите за вентилация, климатизация и отопление се базира на максимална заетост на сградите.  В ежедневието, максималната заетост се достига в много редки случай. Използването на честотни инвертори дават възможност за плавно регулиране на вентилационни и отоплителни системи. Управлението може да се проектира, така че да променя оборотите на климатичните камери и отоплителните помпи, в зависимост от броя на хората в сграда. Това ще доведе до работа на системата на ниска скорост в по-голяма част от времето на експлоатация. Така, освен до енергоспестяване, чрез ОВК системите ще се повиши живота на системата и ще се намалят изхвърлените емисии в околната среда.

По тази причина, всички нови проектирани и изпълнени климатични камери TANGRA AHU, енерговъзстановяващи блокове TANGRA EVB и отоплителни системи са снабдени с честотни регулатори на обороти (инвертори) TANGRA FI.

chestotni-invertori-1Продуктовата гама на честотните инвертори TANGRA FI комбинира иновативни технологи, надежност и лесна настройка за работа. Те са подходящи за всяко приложение, нуждаещо се от честотно управление. Цялата гама инвертори се произвеждат с възможност за монтаж на плоска стена, както и на DIN (дин) шина.

Честотните инвертори TANGRA FI са снабдени с дигитален дисплей и бутони за прецизен контрол. Фабрично са зададени 14 параметъра за лесна настройка. ЕМС филтър е вграден в инверторите, както и комуникация Modbus RTU за контрол и мониторинг.

Инверторите TANGRA FI имат функция, която следи и показва използваната енергия, както и икономиите, реализирани от плавното управление.
Стандартна гама трифазни инвертори: от 0.37kW до 11kW (от 0.5НР до 15НР)
Гама с повишена защита (IP66): до 7.5kW (трифазни) – по поръчка.
Монофазни честотни инвертори: до 1.1kW – по поръчка.

честотни инвертори tangra fiконсумирана енергия климатична камера

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75