Блогът на ТАНГРА

фев 24

ТАНГРА стана член на КРИБ

  • февруари 24, 2015
ТАНГРА стана член на КРИБ

В края на 2014г. фирма „ТАНГРА” бе приета за член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

КРИБ е най-голямата работодателска организация на бизнеса в България. В нея членуват повече от 10 500 компании. Те произвеждат близо три четвърти от БВП на страната и осигурява повече от 800 000 работни места. Структурата на КРИБ включва 55 браншови организации от всички сектори, както и 66 регионални представителства на територията на цялата страна. logo-KRIB

Целите на КРИБ са а работи за подобряване на бизнес средата в България, чрез контакти със законодателната, изпълнителната и местните власти, да повишава конкурентноспособността на българските фирми и да насърчава споделянето на добри бизнес практики. КРИБ е член на международната търговска камара (ICC).

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75