Блогът на ТАНГРА

мар 21

Вентилаторите и отношението на Директива ErP 2013 и ErP 2015

  • март 21, 2013

ErP blog 2През 2013г., като част от Европейския съюз, в България беше въведена нова директива за енергийните продукти (Energy-related Products – ErP). Тази директива бе гласувана от Европейския парламент през 2009г  – 2009/125/EC. Обхващайки всичките изисквания за вентилатори, двигатели и мотори с електрическа мощност от 125 W до 500 kW, новите стандарти за енергийна ефективност на вентилатори въвеждат използването на 30% по-ефективни вентилатори и съответно нови по-ефективни двигатели. Регулацията ще има и втори етап през 2015, когато нормите ще бъдат дори по-строги.

Защо е тази директива?!

Erp blog 3

Новите норми се въвеждат, за да подпомогнат задълженията на държавите от ЕС при изпълнение на протокола от Киото от 1997г. Директивата е приложена за множество продукти използващи ел. енергия, като хладилници, телевизори, перални и миялни машини, климатични апарати. Всичките компоненти в тези уреди са изпитани и продуктите получават енергиен паспорт (сертификат).

Директивата ще бъде въведена на два етапа – ErP 2013 и ErP 2015. Вентилаторите се разглеждат не като едно съоръжение, а като съвкупност от перка/турбина и двигател. Това дава възможност на производителите, освен чрез подмяна на двигателите с по-ефективни, да намалят консумацията на ел. енергия и чрез подобряване на конструкцията на перката или турбината. Директивата обхваща вентилатори с директно куплирани двигатели и такива, задвижвани чрез ремъчна предавка.

Съгласно ErP 2013 и 2015,  вентилатори, които не покриват минималните критерии за ефективност, няма да могат да се продават в Европа след влизане в сила на директивата. Тази забрана включва не само вентилаторите като самостоятелни съоръжения, но и за всякакво оборудване, в което те се вграждат, в това число  климатични камери, енергоспестяващи вентилационни съоръжения, и др.

Кои вентилатори обхваща директивата?!

ErP blog

ErP директивата обхваща аксиалните, центробежни (с напред и назад обърнати лопатки на турбината), тангенциалните вентилатори и всички останали вентилатори с електрическа мощност между 125W и 500kW. Вентилаторите са разделени в категории, спрямо тяхната работа и ефективност. Всеки един вентилатор трябва да има нова графика с данните за ел. консумация и как постига необходимата енергийна ефективност според стандарт ErP 2013 или ErP 2015. Директивата не обхваща взривозащитените вентилатори EX – “ATEX”.

Как се изчислява ефективността?!

Енергийната ефективност на всеки един вентилатор се изчислява на база на отношението между електрическа мощност и мощност по въздух.

Промените в тази директива ще засегнат всички производители на вентилатори в световен мащаб. Процесът на производство и новите технологии, налагат подмяна на  производственото оборудване, като всичко това съвсем естествено ще доведе до повишаване на цените на крайните продукти. Всички големи производители в Европа вече започнаха работа по промяна на АС двигателите си, а също така започна все по-честата употреба на електронно – комутирани DC двигатели – т.нар. ЕС двигатели.

В тази връзка, фирма „ТАНГРА” иска да предупреди своите клиенти, че центробежните вентилаторите АРМ, АРТ, ТАМ и ТАТ ще претърпят увеличение на цената през месец април. Изравняването на българските и европейски норми по директива 2009/125/EC е задължително и тъй като продукти на фирма „ТАНГРА” се продават в повече от 15 европейски страни, ние трябва да се съобразим с тези изисквания.

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75